ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΥΡΕΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 38 C ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΤΕ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ, ΤΟ ΝΩΡΙΤΕΡΟ ΚΑΘΕ 3 ΩΡΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ

ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ σε δόση βάρος δια 2, δηλ,  5 κιλά παιδί πρέπει να λάβει   2,5 ml ( DEPON, APOTEL,PANADOL, DOLAL)

ΕΝΑΛΛΑΞ ΜΕ

ΙΒΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ εάν το παιδί είναι μεγαλύτερο απο 3 μηνών σε δόση βάρος δια 3 ,ως δια  2, δηλ, 6 κιλά παιδί πρέπει να λάβει 2cc και αν δεν το πιάνει, ως 3 cc( ALGOFREN, NUROFEN, BRUFEN).

ή

ΜΕΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ σε δόση βάρος δια 2 (PONSTAN)

ή

ΤΟΛΦΑΙΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ σε δόση βάρος δια 2 ( GANTIL)