διατήρηση μητρικού γάλατος

human milk storage
Α. Διατήρηση στο ψυγείο σε θερμοκρασία  + 4ο C

Στη θερμοκρασία αυτή το γάλα μπορεί να διατηρηθεί για 24-48 ώρες. Επομένως, εφόσον το μητρικό γάλα που συλλέγετε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24-48 ώρες δε χρειάζεται να τοποθετηθεί στην κατάψυξη, αλλά τοποθετείται στο ψυγείο σε θερμοκρασία  + 4ο C.

Β. Διατήρηση στην κατάψυξη σε θερμοκρασία (μείον) – 20ο C.
Όταν το γάλα που μαζεύτηκε πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μετά από 24 ώρες, τότε τοποθετείται στην κατάψυξη. Το μητρικό γάλα μπορεί να διατηρηθεί στην κατάψυξη σε θερμοκρασία – 20ο C τουλάχιστον 6 μήνες.