δυσκολία κάμψης του αυχένα

Η δυσκολία στην κάμψη του αυχένα προς το στέρνο μπορεί να είναι σημάδι μηνιγγίτιδας, όταν βεβαίως συνοδεύεται από πυρετό και επηρεασμένη γενική κατάσταση.