Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση των Ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου www.kidsdoctor.gr της Ιατρού Νικολέττας Κοντολαιμάκη – Πατεράκη.

Ο Επισκέπτης ή και ο Πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου www.kidsdoctor.gr στο σύνολο του. Ως προς τούτο, κατά την πλοήγηση για την άντληση πληροφοριών, τεκμαίρεται ότι, ο Επισκέπτης ή και ο Πελάτης έχει διαβάσει, έχει κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους.

Ο Επισκέπτης ή και ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις Ιστοσελίδες του Διαδικτυακού Τόπου www.kidsdoctor.gr σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία υποστεί αυτός, η Ιατρός δε φέρει ευθύνη.

Όλες οι ιστοσελίδες στον Διαδικτυακό Τόπο www.kidsdoctor.gr παρέχουν γενικές πληροφορίες επί ιατρικών θεμάτων και παρατίθενται μόνο για ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μέσο διάγνωσης ή ως μέσο θεραπείας, δεν υποκαθιστούν μια ιατρική γνωμάτευση ή την ίδια την κλινική εκτίμηση ενός ασθενούς από ένα Ιατρό.

Τα ιατρικά θέματα που θίγονται και οι λοιπές πληροφορίες που παρέχονται στον Διαδικτυακό Τόπο www.kidsdoctor.gr, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές.

Η ιατρός κατά τη διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου www.kidsdoctor.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να συμπληρώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης.

Η ιατρός κατά τη διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου www.kidsdoctor.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία των Ιστοσελίδων εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, για τεχνικό ή για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο.

Η Ιατρός εγγυάται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών ή και των Πελατών, τα οποία συγκεντρώνονται κατά την επικοινωνία μέσω του Διαδικτυακού Τόπου www.kidsdoctor.gr.

Οι υπερσύνδεσμοι που είναι ενεργοί προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους, είναι και θα πρέπει να θεωρούνται έργα τρίτων. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η Ιατρός συνδέεται κατ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς, αποδέχεται ή φέρει ευθύνη για την αξιοπιστία του περιεχόμενου τους.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου www.kidsdoctor.gr στο σύνολο του, από τον Επισκέπτη ή και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού, επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων η Ιατρός είναι δικαιούχος, εκτός αν αναφέρεται αλλοτρόπως.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναδημοσίευση -περιληπτική ή κατά παράφραση- μέρους ή όλου του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου www.kidsdoctor.gr, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Ιατρού.