ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ως πλατυποδία χαρακτηρίζεται η μειωμένη σε ύψος ή η εξάλειψη της ποδικής καμάρας.

Φυσιολογικά τα νεογέννητα και τα παιδιά ως 3 ετών, παρουσιάζουν πλατυποδία.

Αυτό οφείλεται, στα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά της ηλικίας αυτής (ύπαρξης λιπώδους σώματος στο πέλμα, αυξημένη ελαστικότητα των αρθρώσεων, νευρομυική ανωριμότητα) και στον ιδιαίτερο τρόπο που βαδίζουν τα παιδιά των  μικρών αυτών ηλικιών, με την ευρεία βάση βάδισης και τα ανοιχτά σκέλη.

Η ποδική καμάρα ουσιαστικά ξεκινά να διαμορφώνεται μετά το 3-4ο έτος ζωής και ολοκληρώνεται ως και το 10ο έτος. Μέση ηλικία 5-6 ετών.

Η πλατυποδία διακρίνεται σε χαλαρή και δύσκαμπτη.

Κατά τη χαλαρή πλατυποδία το πόδι είναι εύκαμπτο και κατά συνέπεια όταν το παιδί πατά στο έδαφος, η ποδική καμάρα φαίνεται να εξαφανίζεται και όταν το πέλμα  είναι ελεύθερο στον αέρα , αποκτά το φυσιολογικό της σχήμα. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται, όταν ζητηθεί στο παιδί να σταθεί στις μύτες των ποδιών και έπειτα να πατήσει πάλι κάτω. Απαντάται συχνότερα σε παιδιά με γενικευμένη χαλαρότητα των συνδέσμων (σ. Marfan, σ. Ehler Danlos όπου υπάρχει και υπερελαστικότητα  του δέρματος).

Η θεραπεία της χαλαρής πλατυποδίας είναι κατά κανόνα συντηρητική, δηλαδή το παιδί απλά παρακολουθείται. ¨Όπως έδειξαν μεγάλες προοπτικές μελέτες η χρήση ειδικών διορθωτικών υποδημάτων ουδεμία επίδραση  έχει στη διαμόρφωση της ποδικής καμάρας και έτσι δεν έχουν θέση στη θεραπεία της ασυμπτωματικής  χαλαρής πλατυποδίας. ¨Όταν το παιδί παραπονιέται για άλγος, ιδίως μετά την άθληση και όταν υπάρχει αξιόλογη βλαισότητα της πτέρνας, χρειάζεται η εφαρμογή διόρθωσης και ίσως κάποιες ασκήσεις.

Κατά τη δύσκαμπτη πλατυποδία, το άκρο πόδι είναι δύσκαμπτο και συνήθως επώδυνο. Η φυσιολογική καμάρα δεν εμφανίζεται όταν το πέλμα αποφορτίζεται (είναι στον αέρα) ή όταν το παιδί πατά στις μύτες των ποδιών. Απαντάται σε βρέφη και σε παιδιά με νευρολογικές ή ανατομικές διαταραχές.