ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΥΠΝΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ

ΥΠΝΟΣ

Πόση ώρα ύπνου χρειάζεται ;

Ηλικία ανάγκες ύπνου
0-12 μηνών        12-18 ώρες
3-11  μηνών        14-15 ώρες
1-3   ετών            12-14 ώρες
3-5   ετών           11-13 ώρες
5-10 ετών          10-11 ώρες
10-17 ετών         8,5-9,5 ώρες
Ενήλικες            7-9 ώρες