Προετοιμασία πριν την επίσκεψη

  1. Να σημειώνετε τις απορίες που δημιουργούνται σταδιακά,πριν τη συνάντηση με το γιατρό,ώστε να μη μένουν ερωτηματικά μετά το πέρας της επίσκεψης.
  2. Να γνωρίζετε το γάλα που πίνει το μωρό σας και τη διατροφή του παιδιού σας.
  3. Να είστε έτοιμοι να συζητήσετε για θέματα δυσκολιών στον ύπνο, στη σίτιση, στη συμπεριφορά, στον έλεγχο των κενώσεων.
  4. Εάν προσέρχεστε λόγω δυσκοιλιότητας, να έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο.
  5. Να μην ξεχνάτε τα βιβλιάρια ( υγείας, ασφαλιστικό ) του παιδιού και τα εμβόλια.