πόνος στους όρχεις

Αιφνίδια έναρξη πόνου στους όρχεις, που μπορεί να συνοδεύεται από κοκκίνισμα  ή μελάνιασμα της περιοχής, πιθανόν να οφείλεται σε συστροφή των όρχεων. Η κατάσταση αυτή είναι εξαιρετικά επείγουσα γιατί μπορεί να προκαλέσει νέκρωση του όρχεως και για το λόγο αυτό απαιτείται χειρουργείο εντός των πρώτων 8 ωρών.